Privacybeleid voor Meta (Facebook)

Status: oktober 2023

1.aLGEMENE INFORMATIE

Koblenz-Touristik GmbH, Bahnhofplatz 7, 56068 Koblenz (hierna: "Koblenz-Touristik"), dankt u voor uw bezoek aan onze Facebook-pagina en voor uw interesse in onze producten en diensten. De bescherming van uw persoonlijke gegevens (hierna: "gegevens") is een belangrijk aandachtspunt voor ons, daarom willen wij u hierover hieronder informeren.

Koblenz-Touristik gebruikt het technische platform en de diensten van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna: ("Meta") voor de informatiedienst die hier wordt aangeboden. Beide bedrijven, Koblenz-Touristik GmbH en Meta, zijn in principe gezamenlijk verantwoordelijk voor deze Facebook-aanwezigheid in de zin van art. 4 lid 7 en 26 GDPR.

Wij willen u erop wijzen dat u deze Facebook-pagina en de functies ervan vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen). Als alternatief kunt u de informatie die via deze pagina wordt aangeboden ook raadplegen op onze website https://www.koblenz-touristik.de.

2.pERSOONSGEGEVENS

Dit is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Dit betekent in principe alle directe of indirecte informatie die leidt tot uw identiteit. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeninggegevens, creditcard-/debetkaartgegevens, maar ook vingerafdrukken, foto's en meta-logins, enz.

U hoeft dergelijke gegevens niet door te geven om gebruik te kunnen maken van onze Facebook-pagina. In bepaalde gevallen kunnen echter conclusies worden getrokken over uw persoon, bijvoorbeeld bij het achterlaten van opmerkingen of andere postings, als we dit toestaan op onze Facebook-pagina.

Daarnaast slaan we alleen gegevens op en verwerken deze die automatisch door internettechnologie worden verzameld wanneer u webpagina's of pagina's van sociale media bezoekt.

3.vERZAMELEN VAN UW GEGEVENS VIA "PAGE INSIGHTS" (FACEBOOK)

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, is Meta primair verantwoordelijk voor het verzamelen van uw IP-adres en andere informatie die op uw apparaat wordt opgeslagen in de vorm van cookies (zie hieronder). Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina. Meta geeft hierover meer informatie onder de volgende link: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

4.oPENBAARMAKING / OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS AAN DERDE LANDEN

De gegevens die in deze context over u worden verzameld, worden verder verwerkt door Meta Ltd. en kunnen worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie / EER. Deze gegevensoverdracht naar een derde land wordt gelegitimeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie in verband met het EU-VS Data Privacy Framework (DPF), het Amerikaanse bedrijf is dienovereenkomstig gecertificeerd volgens het Amerikaanse ministerie van Handel ( zie https://www.dataprivacyframework.gov/s/data-protection-authorities).

Welke informatie Meta ontvangt en hoe deze wordt gebruikt, wordt door Meta in algemene termen beschreven in de richtlijnen voor gegevensgebruik. Daar vind je ook informatie over hoe je contact kunt opnemen met Meta en over de instellingsmogelijkheden voor advertenties. De richtlijnen voor gegevensgebruik zijn beschikbaar op de volgende link: http://de-de.facebook.com/about/privacy.

5.gEBRUIK, OPENBAARMAKING, OPSLAGDUUR MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS BIJ / DOOR META

De wijze waarop Meta de gegevens van bezoeken aan Facebook-pagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Meta deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Facebook-pagina aan derden worden doorgegeven en voor welke doeleinden, wordt niet onomstotelijk en duidelijk door Meta vermeld en is ons niet bekend, maar wij gaan ervan uit dat deze ten minste worden gebruikt voor reclamedoeleinden (analyse, maken van gepersonaliseerde reclame), het maken van gebruikersprofielen en marktonderzoek. Raadpleeg ook de gebruiksvoorwaarden van Facebook.

Wanneer u een Facebook-pagina opent, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan Meta. Volgens Meta wordt dit IP-adres geanonimiseerd (voor "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen verwijderd. Meta slaat ook informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijv. als onderdeel van de functie "aanmeldingsmeldingen"); Meta kan zo mogelijk IP-adressen toewijzen aan individuele gebruikers.

Meta blijft als enige verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens, in het bijzonder in verband met Page Insights.

6.cOOKIE-INSTELLING EN KNOPPEN VOOR SOCIALE MEDIA

Als u momenteel als gebruiker bent aangemeld bij Facebook, worden er cookies ingesteld op uw eindapparaat in overeenstemming met uw vrijwillige keuze via Meta's "cookie consent box", ten minste met uw Facebook-ID. Hierdoor kan Meta begrijpen dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere pagina's van Meta. Meta-buttons die in websites zijn geïntegreerd, stellen Meta in staat je bezoeken aan deze websites te registreren en ze toe te wijzen aan je Meta-profiel(en). Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u aangepaste inhoud of reclame aan te bieden.

Als u dit wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij Facebook of de functie "aangemeld blijven" deactiveren, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Op deze manier wordt meta-informatie die kan worden gebruikt om u direct te identificeren, verwijderd.

Hierdoor kunt u onze Facebook-pagina gebruiken zonder uw meta-informatie te onthullen. Wanneer u interactieve functies op de pagina opent (like, commentaar, delen, bericht, enz.), verschijnt er een meta-loginscherm. Zodra je bent ingelogd, ben je weer herkenbaar voor Meta als een specifieke gebruiker.

7.bEHEREN EN VERWIJDEREN VAN JE GEGEVENS BIJ META

Informatie over hoe je informatie over jou kunt beheren of verwijderen, vind je op de volgende ondersteuningspagina's van Meta: https://de-de.facebook.com/about/privacy.

8.gEBRUIK VAN UW GEGEVENS DOOR KOBLENZ-TOURISTIK

Als aanbieder van de informatiedienst verzamelen of verwerken wij geen andere gegevens uit uw gebruik van deze dienst. Als u persoonlijke gegevens verstrekt op of via onze Facebook-pagina, is het gebruik door ons gebaseerd op uw vrijwillige toestemming om uw vragen of, indien van toepassing, opmerkingen / postings te verwerken, op basis van art. 6 (1) lit. a GDPR.

We gebruiken ook "meta-advertenties" (doelgroepspecifieke advertenties) om reclame te maken voor evenementen, nieuwe stadsrondleidingen of andere toeristische attracties die door ons of geassocieerde regionale toerismeverenigingen worden georganiseerd (bijv. door te verwijzen naar hun online aanwezigheid of iets dergelijks). Wij maken echter geen gebruik van zogenaamde "conversiepixels", d.w.z. wij verwerken geen persoonsgegevens over deze pixels.

9.uW RECHTEN ALS BETROKKENE

Als betrokkene, gemachtigde of rechthebbende hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de volgende rechten onder de GDPR tegen Meta of ons schriftelijk, per fax of per e-mail te doen gelden, op voorwaarde dat er geen contractuele of wettelijke bepalingen zijn die het tegendeel beweren of de verwerking om andere redenen noodzakelijk is.

Houd er rekening mee dat we uw vraag of vragen met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens en de verplichtingen die Meta op zich heeft genomen binnen 7 kalenderdagen moeten doorsturen naar Meta. Meta zal vervolgens reageren op uw verzoek(en) in overeenstemming met de contractuele verplichtingen met betrekking tot Page Insights.

In deze context is Koblenz-Touristik niet in staat of bevoegd om namens Meta te handelen of te reageren.

Onder de GDPR heeft u de volgende rechten: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op wissing, recht om vergeten te worden, recht op beperking van de verwerking, recht op dataportabiliteit, recht op bezwaar/intrekking, recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

10.wIJZIGINGEN IN ONZE BEPALINGEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING (KOBLENZ-TOURISTIK)

Indien wettelijke of technische ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, behouden wij ons het recht voor om onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen dienovereenkomstig aan te passen. In dergelijke gevallen passen wij ook onze verklaring inzake gegevensbescherming aan, voor zover dit in overeenstemming is met de door Meta geboden mogelijkheden.

Let daarom op de actuele versie aan het begin van deze verklaring.

11.cONTACT MET KOBLENZ-TOURISTIK

Als u vragen hebt over onze informatiediensten, kunt u contact met ons opnemen via

Koblenz-Touristik GmbH

Bahnhofplatz 7

56068 Koblenz

Tel.: 0261 30388-0

Fax: 0261 30388-11

E-mail: info@koblenz-touristik.de

12.fUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING VAN KOBLENZ-TOURISTIK

Koblenz-Touristik heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Schrijf indien nodig naar:

3rd Mind Business Consulting GmbH

Frank Giebel

Langer Weg 60

65760 Eschborn

of stuur een e-mail naar DSB-Service@3rd-mind.de

Opmerking over de veiligheid: Als u contact met ons opneemt via een standaard e-mailbericht, kan de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet "end-to-end" worden gegarandeerd, deels vanwege de (technische) aard van e-mailverzending op internet. Wij raden u daarom aan vertrouwelijke informatie per post te versturen.

13.vERDERE INFORMATIE (KOBLENZ-TOURISTIK)

Als u meer informatie wenst die deze verklaring over gegevensbescherming niet kan geven of als u meer informatie wenst over een specifiek punt, neem dan rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op DSB-Service@3rd-mind.de.